آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه  

يادبودها

نگاهی به تاريخ

نمايشگاه

بيوگرافی ـ شرح زندگی ـ خاطرات

تندرستی ، بهداشت ، تغذيه

Infoblätter

برنامه های "جُنگ ماه" کانون انديشه

"جنگ ماه ژانویه" 16 ژانویه 2009
"جنگ ماه دسامبر" 19 دسامبر 2008
"جنگ ماه نوامبر" 14 نوامبر 2008  (برگزار شد)
"جنگ ماه اکتبر" 17 اکتبر 2008 (برگزار شد)
"جنگ ماه سپتامبر" 19 سپتامبر 2008 (برگزار شد)

Die Habsburger , Vortrag: von Frau Dr. Aryane Ekssir, Jongemah, 17. August 2008 - in pdf Format

"جنگ ماه آگوست" 17.08.2008      -  همانند هر سال در هوای آزاد (برگزار شد)
"جنگ ماه جولای" 18 جولای 2008 (برگزار شد)
"جنگ ماه ژوئن" 20 ژوئن 2008 (برگزار شد)

"جنگ ماه مه" 16 مه 2008 (برگزار شد)

"جنگ ماه آپریل" 18 آپریل 2008 (برگزار شد)
"جنگ ماه مارس" 14 مارس 2008          پنج سال از برگزاری نخستین جنگ ماه گذشت! (برگزار شد)
"جنگ ماه فوریه" 15 فوریه 2008 (برگزار شد)
اسلایدهای سخنرانی آقای دکتر گرجی مرزبان   تحت عنوان   هنر قرن بیست و یکم یا رنسانس دوم
"جنگ ماه ژانویه"  18 ژانویه 2008   (برگزار شد)
"جنگ ماه دسامبر"  21 دسامبر 2007   (برگزار شد)
زاد شب  مهر ، شب يلدا         متن سخنرانی آقای جواد پارسای در برنامهً "جُنگ ماه" نوامبر 2007
"جنگ ماه نوامبر"  16 نوامبر 2007   (برگزار شد)

"جنگ ماه اکتبر"  19 اکتبر 2007   (برگزار شد)

Das römische Wien, Vortrag: von Frau Dr. Aryane Ekssir, Jongemah, 19. August 2007

  "جنگ ماه سپتامبر"  21 سپتامبر 2007  (برگزار شد)

"جنگ ماه آگوست" 2007.08.19   -  همانند هر سال در هوای آزاد (برگزار شد)

"جنگ ماه ژوئیه" 20.07.2007 (برگزار شد)
"جنگ ماه ژوئن" 15.06.2007 (برگزار شد)
سخنرانی آقای دکتر محمد دهقانی   تحت عنوان  سلولهای بنیادی – امیدها و محدودیتها (در فرمت PowerPoint)
چگونه می توان یک سخنرانی با تاثیر مطلوب را تنظیم و ایراد نمود (در فرمت PowerPoint) (برگزار شد)
"جنگ ماه مه" 25.05.2007 (برگزار شد)

"جنگ ماه آپریل" 27.04.2007 (برگزار شد)

"جنگ ماه مارس" 16.03.2007 (برگزار شد)

"جنگ ماه فوریه" 23.02.2007 (برگزار شد)

"جنگ ماه ژانویه" 2007-01-19 (برگزار شد)

"جنگ ماه دسامبر" 15.12.2006 (برگزار شد)

"جنگ ماه نوامبر" 17.11.2006 (برگزار شد)
"جنگ ماه اکتبر"  20.10.2006 (برگزار شد)
"جنگ ماه سپتامبر" 22.09.2006  (برگزار شد)

"جنگ ماه آگوست" 20.08.2006  (برگزار شد)

"جنگ ماه يولی" 21.07.2006 (برگزار شد)
"جنگ ماه يونی" 23.06.2006 (برگزار شد)
"جنگ ماه مه" 19.05.2006 (برگزار شد)
جنگ ماه آپريل 21.04.2006 (برگزار شد)

برنامهً جنگ ماه مارس 17.03.2006 (برگزار شد)

جنگ ماه فوریه 17.02.2006 (برگزار شد)

جُنگ ماه ژانويه 20.01.2006 (برگزار شد)

جنگ ماه دسامبر 16.12.2005 (برگزار شد)

برنامهً جنگ ماه نوامبر 18.11.2005 (برگزار شد)

برنامهً جنگ ماه اکتبر - 21.10.2005        "درنگی بر اندیشه های مولوی" (برگزار شد)

جنگ ماه سپتامبر - 16.09.2005   (برگزار شد)

جنگ ماه آگوست 21.08.2005  همانند سالهای گذشته در هوای آزاد برگزار می شود.  (برگزار شد)

برنامهً جنگ ماه جولای 15.07.2005  (برگزار شد)

برنامهً جنگ ماه ژوئن  2005   (برگزار شد)

برنامهً جنگ ماه مه  2005  (برگزار شد)

برنامهً جنگ ماه آپريل 2005  (برگزار شد)
برنامهً جنگ ماه مارس 2005  (برگزار شد)
برنامهً جنگ ماه فوریه 2005  (برگزار شد)
جنگ ماه ژانویه 2005     "مرگ، زندگی ... جاودانگی  (برگزار شد)

برنامهً جُنگ ماه دسامبر 2004  (برگزار شد)

جُنگ ماه نوامبر 2004:  معرّفی کتاب   (برگزار شد)

جُنگ ماه اکتبر 2004: سخنرانی و بحث پيرامون "بررسی جايگاه زنان ايرانی از ديدگاه دانش مردم شناسی فرهنگی"   (برگزار شد)

برنامهً جنگ ماه سپتامبر:   زین دو هزاران من و ما ای عجبا، من چه منم؟ (برگزار شد)

Historischer Überblick über den Wiener Prater - گرد آورنده خانم دکتر آريانه اکسير ، 22 آگوست 2004    (برگزار شد)

جنگ ماه آگوست در هوای آزاد برگزار می شود

گزارش برنامهً جنگ ماه جولای 2004 کانون اندیشه   (برگزار شد)

برنامهً "جُنگ ماه" جولای 2004   ، موسيقی ايرانی يکی از نافهميده ترين هنرها  (برگزار شد)

برنامهً "جُنگ ماه" ژوئن 2004 (برگزار شد)

برنامهً "جُنگ ماه" می 2004 ، "انسان چگونه به سخن گفتن آغاز نمود ؟" (برگزار شد)

برنامهً "جُنگ ماه" آپريل 2004 (برگزار شد)

برنامهً "جُنگ ماه" مارس 2004 ـ جُنگ نوروزی (برگزار شد)

برنامهً "جُنگ ماه" فوريه 2004   -  به مناسبت 8 مارس روز همبستگی جهانی زنان (برگزار شد)  

برنامهً "جُنگ ماه" ژانويه 2004 (برگزار شد)

"جُنگ ماه" دسامبر : برگزاری شب يلدا (برگزار شد)  

برنامۀ "جُنگ ماه" نوامبر :   "طنــز در ادبیات فارسی" و "خشونت در خانواده" (برگزار شد)

برنامهً "جُنگ ماه" اکتبر:   مقدّمه ايی بر "علم استتيک یا زيبائی شناسی" (برگزار شد)

برنامهً "جُنگ ماه" سپتامبر :  حقوق مدنی ، خانواده و اهميّت آن (برگزار شد)  

جنگ ماه آگوست در هوای آزاد برگزار شد.

برگزاری شبهای شهر تحت عنوان "جُنگ ماه" در وين (هفتهً سوم هر ماه روزهای جمعه ساعت 19:00)

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com