آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

ترجمه ، پژوهش و کارهای تحقيقی انجام شده توسط علاقمندان

Giuseppe Arcimboldo (1527 - 1593)     Dr. Aryane Ekssir 16.05.2008 - Jonge Mah

سخنرانی آقای دکتر محمد دهقانی   تحت عنوان  سلولهای بنیادی – امیدها و محدودیتها (فرمت PowerPoint)

چگونه می توان یک سخنرانی با تاثیر مطلوب را تنظیم و ایراد نمود (در فرمت PowerPoint)

زمینه و دامنه گناه از نگر حافظ

Geschichte der Malerei im Iran     Javd  Parsay     Museumspädagoge

گلواژه ها در فرايند كنش و واكنش      جواد پارسای

زندگی دوستی در چكامه های ايرانی                   جواد پارسای

Indogermanische Sprachen ihre Wurzeln, Ähnlichkeiten und Verbreitung, Dr. Aryane Ekssir 18.03.05

گرد آورنده خانم دکتر آريانه اکسير ، 22 آگوست 2004       Historischer Überblick über den Wiener Prater

روزنامه نگاری اينترنتی و تفاوت های آن با روزنامه نگاری سنتی  

کودکان و آموزش دو زبانی ، نوشتهً محمود معمار نژاد

ياری دهندگان مقدس هيتلر (ترجمه از هفته نامهً فرمت ، شمارهً 40 ، تاريخ 27 سپتامبر 2002)

بمب ها به چه کسی کمک می کنند ؟   (ترجمه از هفته نامهً پروفيل ، تاريخ 25 نوامبر 2002)

نژاد وجود ندارد  (ترجمهً مقالهً منتشر شده در روزنامهً استاندارد به تاريخ 23 آگوست 2000)

به چه دلیل عربها عقب می افتند ؟

?Warum die Araber zurückbleiben    متن آلمانی ترجمهً بالا در استاندارد نهم جولای 2002

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون :      kanun@andischeh.com