آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

پنج سال از مرگ "هوشنگ گلشيري" گذشت

یکشنبه 15 / 3 / 1384     Sonntag, 05. Juni 2005

كانون نويسندگان ايران، به مناسبت سالگرد درگذشت "هوشنگ گلشيري" بيانيه صادر كرد.
به گزارش ايلنا ، در بيانيه كانون نويسندگان ايران آمده است:
پنج سال پيش روز شانزدهم خرداد 1379 "هوشنگ گلشيري" از ميان ما رفت.
"هوشنگ گلشيري" گذشته از آفرينش ادبي به تحقيق در ادبيات معاصر و پرورش نسلي از داستان نويسان و منتقدان ادبي عمري را نيز به پيكار بي امان با سانسور و دفاع از آزادي بيان و قلم و انديشه و فعاليت مستمر در كانون نويسندگان ايران گذارند.
ما كانونيان از ياد نمي بريم كه "گلشيري" درست تا يك روز پيش از آنكه در بستر بيماري بيفتد، چگونه شب و روز خود را به فعاليت در كانون گذرانده و در اين راه تا چه اندازه نسبت به سلامت جسمي خود بي اعتنا بود .
با گذشت پنج سال از مرگ "هوشنگ گلشيري" نه تنها آرمان هاي پاك و بلند او براي آزادي بيان و قلم و انديشه محقق نشده است. بلكه تا كنون ده ها روزنامه, هفته نامه , ماهنامه و .... به محاق توقيف فرو رفته است. بسياري از سايت‌‏هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي و آگاهي رسان اينترنتي صافي گذاري شده اند، ده ها روزنامه نگار و فعال اجتماعي به زندان افتاده اند, "ناصر زرافشان"، وكيل شجاع و آزاده پرونده قتل‌‏هاي سياسي, موسوم به قتل هاي زنجيره‌‏ اي ( يار ديرين "محمد مختاري" و "محمد جعفري پوينده") به جرم دفاع از ستمديدگان سه سال است كه در زندان است .
"يوسف عزيزي بني طرف" به خاطر اعتراض به سركوب هاي اخير مردم خوزستان در زندان به سر مي برد، تني چند از وبلاگ نويسان به زندان هاي دراز مدت محكوم شده اند، گروهي از آزادي خواهان كه چندي پيش براي اعتراض به سركوب هاي هر روزه در مقابل دفتر نمايندگي سازمان ملل تحصن كرده بودند‌‏, اكنون در زندان اند و بر اثر اعتصاب غذاهاي مكرر به مرگ تدريجي گرفتار آمده اند و سرانجام كانون نويسندگان ايران , اين با سابقه ترين نهاد دفاع از آزادي بيان و قلم و انديشه، سه دوره پياپي است كه بر اثر مداخله نيروهاي امنيتي وزارت اطلاعات بي هيچ توجهي از برگزاري مجمع عمومي سالانه خود محروم مانده است .
با اين همه ما اعضاي كانون نويسندگان ايران در سراسر اين پنج سال كه از مرگ "گلشيري" و "شاملو" مي گذرد، به شهادت تاريخ هرگز از آرمان هاي آنها گامي وا پس نگذاشته ايم و همچنان بر سر پيمان خود براي تحقق آزاي بيان و قلم و انديشه و مبارزه با سانسور در تمامي اشكال آن استوار مانده ايم .
ياد "هوشنگ گلشيري" , همرزم "محمد جعفر پوينده" و "محمد مختاري" گرامي باد.


ايلنا

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون     |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون     |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون: kanun@andischeh.com