آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

بيمارى افسردگى و دلايل ناشناخته آن

 
طبق تخمين كارشناسان، تنها در كشور آلمان تقريبآ ۴ ميليون نفر دچار Depression يا افسردگى ميباشند. بر اساس نتايج همه پرسيها، ۱۵ درصد از مردم، در طول زندگى خود به افسردگى دچار ميشوند. زنان به ميزان ۲ برابر با خطر اين بيمارى روبرو هستند.

علت بروز افسردگى ميتواند از دست دادن محل كار، بيمارى، جدائى از همسر، مرگ نزديكان و يا شكست در زندگى باشد. اما افسردگيها نبايستى اجبارآ، يك علت خارجى داشته باشند. بيش از ۱۰۰۰ تن از كارشناسان اين امر، طى يك كنگره ۳ روزه در شهر آخن آلمان در پيرامون بروز اين ناراحتى، شيوه هاى درمانى و علل آن به مشاوره پرداختند.

بى حوصلگى، افسردگى و نا اميدى را هر كسى ميشناسد. اينها فازهائى هستند كه، جزئى از زندگى محسوب ميشوند و پس از مدتى از ميان ميروند. اما در مورد بيمارى افسردگى برخلاف، اين علائم، هفته ها و ماهها ادامه مييابند اگر، مورد معالجه قرار نگيرند. افراد مبتلا به اين بيمارى، بزرگسالان و اما همچنين كودكان و نوجوانان، با نيروى خود قادر نيستند از اين منجلاب روحى خارج شده و بر مسائل روزانه خود غالب آيند.

خانم پرفسور Beate Herpertz-Dahmann مدير كلينيك روانشناسى كودكان و نوجوانان در مدرسه عالى تكنيكى آخن، يكى از اين موارد را توصيف ميكند:”داويد به من مراجعه كرد. او در آن زمان ۷ ساله بود و از اين شكايت داشت كه، همه چيز براى او بسيار دشوار است. از اينكه از اين هراس دارد كه به مدرسه برود و دچار حالت تهوع ميشود زمانيكه او، به اجبار بايستى به اين منظور خانه را ترك كند. داويد در ادامه تشريح كرد كه، او ديگر نيروى زندگى كردن ندارد و اينكه او خود و جهان اطراف را، غير قابل تحمل ميداند.”

اين عوارض از علائم مشخص Depression ميباشند. اما علاوه بر اين، اشكال متفاوتى وجود دارند كه بيمارى افسردگى از طريق آنها، خود را به نمايش ميگذارد از جمله، بى اشتهائى، عدم تمايل جنسى، بيخوابى و عدم تمركز حواس. كودكان مبتلا به افسردگى، برخلاف بزرگسالان دچار اين بيمارى، اغلب همچنين خشن و ناآرامند. پزشكان بر حسب علت بروز افسردگى، بين اشكال مختلف اين بيمارى تفاوت قائل ميشوند.

پرفسور روانشناس Henning Saß مدير درمانى كلينيك دانشگاهى آخن در اين مورد ميگويد:” برخى از اين افسردگيها هستند كه ما ميگوئيم از درون منشا ميگيرند، بدون هر گونه ارتباط مشخص با موقعيت خارجى زندگى و دپرسيونهائى وجود دارند كه بصورتى بسيار تنگاتنگتر با وضعيت اجتماعى آنها مرتبطند. براى مثال از دست دادن همسر و همراه زندگى، از دست دادن شغل، اما همچنين تحت فشارهاى روحى شديد.”

دانشمندان در اين ميان طى مطالعات خود در رابطه با دوقلوها و خانواده ها به اين نتيجه رسيده اند كه، خطر ابتلا به بيمارى افسردگى از طريق ژنتيكى به افراد به ارث ميرسد. توضيح دلايل بروز افسردگيها، همچنين اشكال متفاوت و امكانات درمانى آنها، طى كنگره ۳ روزه آخن مورد بحث و مشورت قرار گرفت.

پرفسور Saß در مورد دلايل بروز افسردگى ميگويد:”ما ميدانيم كه، اختلالات بيو شيميائى در مواد ناقل نويرونها يا سلولهاى عصبى وجود دارند كه، باعث ايجاد اشكال در كار سلولهاى مغزى ميگردند. همچنين هرمونها نيز در اين زمينه نقش موثرى را ايفا ميكنند. اما اينها احتمالا تنها عوارضى هستند كه، به همراه بيمارى افسردگى بروز ميكنند، بدون اينكه دلايل اوليه اين بيمارى را به نمايش بگذارند. اما دلايل اصلى افسردگى و روند دقيق آن در مغز انسانها را ما نميشناسيم.”

محققان در حال حاضر در اين تلاشند كه، پيش از همه در علوم مربوط به اعصاب و بيولوژى مغز، به تحقيق در مورد بيمارى افسردگى بپردازند. نتيجه اين تحقيقات از جمله توليد و تهيه داروهاى ضد افسردگى است كه، بوسيله آنها اختلالات بيوشيميائى در مغز اغلب بيماران با آنها مورد معالجه قرار ميگيرند، بدون اينكه عوارض جانبى مهمى بروز كنند. البته اينكه بيمارى كدام بيمار، به كدام دارو پاسخ مثبت خواهد داد را، نميتوان پيشگوئى كرد. در انتخاب نوع دارو، انواع علائم بيمارى و سن بيماران، از فاكتورهاى بسيار مهم ميباشند. اما براى كودكان و نوجوانان موقعيت خوبى وجود ندارد، زيرا مصرف اين داروها براى آنها تنها در موارد استثنائى مجاز است. چرا كه در اين زمينه هنوز مطالعات كافى انجام نگرفته اند.

در كنار داروهاى ضد افسردگى، شيوه هاى روانشناسى درمانى هستند كه، ميتوانند به بيماران كمك كنند. به دليل وجود خطر خودكشى بيماران مبتلا به دپرسيون، درمان پزشكى در مورد اين افراد، از اهميت بسيار برخوردار است. لازم به تذكر است كه، هر ساله در آلمان، بيش از ۱۱ هزار نفر دست به خودكشى ميزنند. تقريبآ ۶۰ درصد از اين افراد از افسردگى رنج ميبرند.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com