آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

زندگی سالم 'بر طول عمر می افزايد'

به نقل از بي بي سي      پنج شنبه 23 سپتامبر 2004

از قبل می دانستيم که نوشيدن کمی شراب و آماده کردن غذا با روغن زيتون ممکن است بر طول عمر ما بيافزايد.

اکنون کارشناسان می گويند که روی آوردن به چهار عادت ساده در زندگی می تواند خطر مرگ در سنين پيری را بيش از 50 درصد کاهش دهد.

پژوهشگران دانشگاه واگنينگن دريافتند که مصرف غذاهای سالم و مقداری الکل، ورزش کردن و نکشيدن سيگار خطر مرگ را 65 درصد کاهش می دهد.

يافته های آنها در نشريه "انجمن پزشکی آمريکا" منتشر شده است.

راز يک زندگی طولانی

پژوهشگران زندگی بيش از 1500 نفر از 11 کشور اروپايی را که 70 تا 90 سال داشتند طی يک دوره 10 ساله مطالعه کردند.

آنها تاثير فردی و جمعی اين چهار عامل را که در گذشته ثابت شده بود اثر مثبتی بر سلامتی دارد تحقيق کردند.

اين عوامل شامل رژيم غذايی مديترانه ای (که شامل مقدار زيادی ميوه، سبزيجات و ماهی و مقدار کمی گوشت قرمز و محصولات لبنی است)، فعاليت جسمانی (حدودا روزی 30 دقيقه)، مصرف متعادل الکل (تقريبا 4 گيلاس شراب يا معادل آن در هفته) و نکشيدن سيگار است.

هر يک از اين عوامل به تنهايی به کاهش خطر مرگ ارتباط داده شده اند.

تحرک جسمانی موثرترين عامل منفرد در حفاظت از جان است و خطر مرگ را 37 درصد کاهش می دهد. همچنين نکشيدن سيگار 35 درصد، رژيم غذايی مديترانه ای 23 درصد و مصرف متعادل الکل 22 درصد از خطر مرگ می کاهند.

براساس اين مطالعه زمانی که يک فرد سالخورده کليه اين عادات را دنبال کرد، خطر مرگ در وی طی دوره ای 10 ساله 65 درصد کاهش يافت.

در جريان مطالعات بعدی 935 نفر از افراد مورد مطالعه درگذشتند.

بيماری های قلب و عروق، مانند حمله قلبی و سکته، عامل مرگ 371 نفر از آنها، سرطان عامل مرگ 233 نفر از آنها و ساير علل، از جمله علل نامعلوم، عامل مرگ مابقی آنها بود.

عادات مديترانه ای

نويسندگان اين مقاله نوشتند: "يک رژيم مديترانه ای غنی از سبزيجات و ميوه ها همراه با نکشيدن سيگار، مصرف متعادل الکل و دست کم روزی نيم ساعت ورزش به کاهش چشمگير خطر مرگ حتی در سن پيری مرتبط است."

دکتر ماير استمپفر و اريک ريم از دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد در بوستون، آمريکا، گفتند که اکنون شواهد کافی برای آژانس های بهداشتی در سراسر برای عمل کردن طبق اين دستورات وجود دارد.

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com