آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

گزارش برگزاری کنسرت شهرام ناظری و گروه دستان در وين

کنسرت گروه دستان با آواز شهرام ناظری در تاريخ 23 آپريل 2004 در شهر وين برگزار شد. اين برنامه از سلسله کنسرت های اين گروه در بهار 1383 در اروپا بود که با همکاری کانون فرهنگی انديشه در محل کنسرواتوريم موزيک و هنرهای دراماتيک شهر وين برگزار شد که با استقبال گستردهً علاقمندان به موسيقی اصيل ايرانی در اين شهر روبرو گرديد. در اين برنامه نخست آقای دکتر فيروزبخش به نمايندگی از طرف کانون انديشه سخنانی را ايراد کرد که خلاصهً آن در زير می آيد:

خانمها و آقايان محترم ،

خوشحال هستم که از جانب کانون انديشه برگزار کنندهً اين برنامهً هنری ، افتخار اين را دارم که همايش خانمها و آقايان محترم ، علاقمندان به هنر اصيل ايرانی را صميمانه خوشآمد بگويم و اجازه می خواهم سخنی چند را باختصار به استحضار برسانم.

برهنمود فردوسی، خداوندگار شاهنامه ، خورشيد هميشه تابان ادبيّات ايران و جهان، هنر را برتر از گوهر می شناسيم «هنر برتر از گوهر آمد پديد» ، آنهم در زمانهً پر آشوب ما به گفتهً انديشمند و شاعر مسلم آزادی ، شاملو :

«عشق را در پستوی خانه نهان بايد کرد ، نور را در پستوی خانه نهان بايد کرد ، شوق را و خدا را در پستوی خانه نهان بايد کرد.»

در اين غوغای نان و غم نان و در اين هياهوی آزمندان که بازاری به وسعت همهً سرزمين ها می طلبند و هر روز خون انسان را برکف خيابان ها پايمال و عزّت و والائی انسان را در شيپورهايشان به سخره می گيرند ، ضرورت و همگانی شدن هنر بعنوان يک پاد زهر و يک نوشدارو هر روز بيشتر احساس می شود و اين هنر وقتی مردمی باشد چه بزرگ مقاما و چه شامخا جايگاها که دارا خواهد بود.

هنر و بخصوص هنر موسيقی اگر برخاسته از بين مردم باشد بر دل مردم می نشيند  و در آفرينش انسانهائی که نگرششان به جهان نگرشی مردمی باشد  و عدالت ، صلح ، آزادی  و برابری را برای همگان می خواهند تاثير بسزائی خواهد داشت . تاريخ کشور ما پر فراز و نشيب است و آنچه امروز برای ما باقی مانده است نتيجهً مقاومت جانانهً نياکان ماست . مداين را ويران کردند ، اما تخت جمشيد بالندگی خود را حفظ کرده است ، کتابخانه های ما را آتش زدند و جشن کتابسوزان براه انداختند ، امّا شاهنامهً فردوسی ، دواين حافظ ، سعدی ، مولانا و بسياری ديگر در موزه های طراز اول دنيا ، بعنوان افتخارات تمدن بشريّت نگاهداری می شوند ، بر موسيقی ما فتوای غنائی دادند امّا نامهائی چون نکيسا و باربد جاودانه باقی ماندند و امروز ما در همين همايش خيرهً هنر چيره دستان گروه دستان هستيم و آواز سحرانگيز شهرام ناظری به جانها صفا می بخشد.

اينکه هنرمندان اين همايش را از بهترين ها ذکر می کنيم از بابت تعارف و تعريف نيست چرا که قطعات دشتی حميد متبسم و افشاری سعيد فرجپوری  در فرانسه از طرف مجلهً معروف لوموند صاحب عنوان شناخته شد و ديپلم افتخار وزير فرهنگ و هنر فرانسه نيز به آنها اعطا شد.

کانون انديشه بر اين باور است  که ايستائی به نيستی و پويائی به نوزائی می پيوندد و در همين راستاست که اميدواريم پويائی گروه هائی چون گروه حاضر به تکامل هنر موسيقی اصيل ما ياری  رساند و در آينده ای  که نو باوگان ما در کشوری پر از صلح و دوستی و فارغ از جهل و فقر نشو و نما می کنند ، آوای موسيقی ملّی ما از تنگناهای فنّی و اجتماعی فعلی رسته باشد و جان ها را تازه کند و نشاط بخش محفل ها باشد.

به دنبال اين سخنان خانم ماندانا تابان يکی ديگر از مسئولين کانون انديشه به زبان آلمانی به حاضرين خوشآمد گفت و به معرّفی شهرام ناظری و گروه دستان پرداخت که متن کامل اين سخنان در زير به اطّلاع می رسد :

!Sehr geehrte Damen und Herren

Ich freue mich sehr Sie heute Abend, im Namen des iranischen Kulturvereins Andischeh herzlich begrüßen zu dürfen

Die Kunst ist der größte aller Schätze der Menschheit – vor allem in Zeiten, wie diesen, in denen, wie der große iranische Dichter Ahmad Shamlu sagte

,wir die Liebe im hintersten Winkel verstecken müssen

,wir das Licht im hintersten Winkel verstecken müssen

...wir die Freude und Gott im hintersten Winkel verstecken müssen

In der heutigen Zeit, in der Friede und Menschlichkeit, Freiheit und Liebe kaum noch existieren dürfen, ist die Kunst das einzig wirksame Mittel gegen die intellektuelle Verarmung und emotionale Kälte

Jede Kunstrichtung ist, und so auch die Musik, die Stimme des Volkes, sie spricht die Sprache der Menschen und sie spricht die Menschen an. Sie berührt unsere Seele und lässt uns die Welt jenseits des hoffnungslosen Alltags sehen. Sie gibt uns Halt in dieser Welt voller Hass, Ungerechtigkeit, Kriege und Gewalt

Die traditionelle und indigene Musik Irans ist in der turbulenten Geschichte unseres Landes tief verwurzelt. Jedes einzelne Instrument erzählt seine eigene Geschichte und diente im Laufe der Zeit vielen Meistern als ein Sprechorgan. Oft sagen einige Takte Musik viel mehr aus als tausend Wörter

Das Dastan Ensemble zählt heute zweifellos zu den wichtigsten und hervorragendsten Vertretern dieser Tradition

Said Farajpoori – Kamancheh

Hamid Motebassem – Tar und Setar

Hossein Behroozi-Nia – Barbat

Pejman Haddadi – Daf

Behnam Samani – Tombak

Diese Gruppe, 1991 gegründet hat sich zum Ziel gesetzt, das Repertoire der persischen klassischen Musik wieder zu beleben. Ausgehend von den melodischen, rhythmischen und dynamischen Grundlagen dieser Musik hat Dastan Ensemble innovative Formen entwickelt und neue Wohlklänge hervorgebracht. Dastan Ensemble ist seit seiner Gründung auf renommierten internationalen Musikfestivals vertreten und hat zahlreiche Preise erhalten. Erst kürzlich zeichnete das französische Blatt Le Monde zwei der Musiker für ihre hervorragenden Leistungen aus und der französische Kulturminister hat das Ensemble mit einem Ehrenpreis der französischen Republik ausgezeichnet

Begleitet wird Dastan Ensemble heute Abend von Shahram Nazeri – einer der großartigsten Stimmen der persischen und kurdischen klassischen Musik

Der iranische Kulturverein Andischeh freut sich besonders Dastan Ensemble und Shahram Nazeri heute Abend hier präsentieren zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass Künstler, wie Shahram Nazeri und die Mitglieder des Dastan Ensembles die Weltmusik und im speziellen die iranische Musik bereichern und zu ihrer Weiterentwicklung beitragen

Mögen unsere Künstler ihren kreativen Geist in einem Land der Freiheit, der Menschlichkeit und des Friedens entfalten können

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend

پس از اين سخنان بخش اوّل برنامه با اجرای قطعاتی در مايهً دشتی ساختهً حميد متبسّم آغاز شد. در اين قسمت چنانکه در برنامهً کنسرت هم اعلام شده بود تصنيف سرمست با شعر مولانا ، پرواز، تکنوازی سه تار ، چهار مضراب ، آواز شهرام ناظری با همراهی کمانچهً  سعيد فرجپوری ، چابک سوار ، تکنوازی بربط توسط حسين بهروز نيا و آهنگ ای لوليان ساختهً شهرام ناظری با شعری از مولانا اجرا شدند که که با استقبال فراوان حاضرين در برنامه مواجه شد.

پس از تنفسی کوتاه بخش دوّم برنامه با اجرای  بداهه نوازی تحت عنوان گفتگوی سازها بر اساس قطعاتی از حسين بهروزی نيا  و حميد متبسّم آغاز شد که اين بار نيز استقبال گرم علاقمندان را به همراه  داشت.

قسمت آخر برنامه به موسيقی کردی اختصاص داشت که طی آن چند قطعه در دستگاه دشتی با تنظيم سعيد فرجپوری و با آواز گرم شهرام ناظری اجرا شدند که متعاقب آن تماشاچيان با کف زدن های متوالی به ابراز احساسات پرداختند.  حسن ختام برنامه اجرای آهنگ خاطره انگيز و به ياد ماندنی "اندک اندک جمع مستان می رسند" بود که شهرام ناظری بنا به در خواست چمع کثيری از حاضرين آن را اجرا کرد و گروه دستان هم در همراهی او سنگ تمام گذاشت. 

در پايان برنامه دسته گلی از طرف کانون انديشه و نيز دسته گلهای متعدّدی از طرف ساير علاقمندان به منظور قدردانی از زحمات هنرمندان تقديم شهرام ناظری و تک تک هنرمندان شد.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com