آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   
عشق و رابطه جنسي از نظر شما؟   6/13/2004
فرناز سيفي

 تريبون فمينيستي ايران:
بر آن شديم تا قبل از برگزاري سمينار آنلاين روز يکشنبه 24 خردادماه (امروز) با محورهاي ”عشق و رابطه جنسي “ با عده اي پاي صحبت بنشينيم و ديدگاه ها و نظرات آنان را در اين باب جويا شويم. وبلاگ امشاسپندان در همکاري با تريبون فمينیستي ايران, پرسش هايي را در وبلاگ خود مطرح کرد و از خوانندگان و وبلاگ نويسان دعوت کرد که به اين پرسش ها پاسخ دهند. بسياري از دوستان به اين فراخوان پاسخ دادند که از همه آنها متشکريم.
تريبون

1. تعريف شما از عشق چيست؟
2. آيا عشق و رابطه جنسي را لازم و ملزوم يکديگر مي دانيد؟
3. آيا رابطه جنسي قبل از ازدواج را تابو مي دانيد؟
4. اگر پاسخ شما به سوال بالا مثبت است , دليل آن چيست؟ اعتقادات مذهبي، باورهاي شخصي، فرهنگ جامعه، تربيت خانوادگي و يا مسائل ديگر؟
5. آيا با آموزش مسائل جنسي موافق هستيد؟
6. آيا خود تجربه جنسي داشته ايد؟
7. اگر زن هستيد تا چه حد ضوابط مردسالارانه بر رابطه جنسي شما حکمفرما بوده است؟
8. آيا به نظر شما سرکوب ميل جنسي به معناي پاکدامني است؟

”علي“ سي ساله عشق را علاقه شديد تا ”حد از خود گذشتن“ مي داند و مي گويد اين بدين معناست که حتي اگر شخصي احساس مي کند طرف مقابل علاقه اي به او ندارد، به خاطر رضاي او، عشق را تا ابد در دل نگاه دارد و آن را ابراز نکند. وي معتقد است تعريف ”کشش دو سويه“ از عشق تعريفي ناقص است و تشخيص عاشق واقعي و چگونگي روند شکل گيري را عشق مي داند. وي رابطه جنسي قبل از ازدواج را تابو نمي داند و مي گويد: حتي قرآن هم که داراي قوانين محکم تري نسبت به ساير اديان است، نه با روابط جنسي قبل از ازدواج دايم مخالف است و نه با سرکوب آن. وي معتقد است سرکوب نياز جنسي به معناي پاکدامني نيست . او مي گويد کسي نمي تواند منکر اين مسئله شود که همه ما نسبت به مناظر بکر و دست نخورده، ماشين صفر کيلومتر، اجناس آکبند و ... علاقه بيشتري داريم.

مردي 44ساله که درخواست نمود نامش محفوظ بماند عشق را موضوعي معنوي مي داند که تنها در عرفان و تصوف رخ مي دهد. وي مي گويد: در عالم خاکي عشقي وجود ندارد. هرکسي که تو را دوست دارد از تو چيزي مي خواهد و يا متکي به توست. حتي خدا را نيز تا زماني دوست دارند که خواسته هاي آنها را برآورده سازد. وي معتقد بود که عشق و رابطه جنسي به هيچ وجه لازم و ملزوم يکديگر نيستند و روابط جنسي قبل از ازدواج نيز ناپسند نيست اما در عين حال تاکيد داشت که به هيچ وجه ازدواج با دختر دست خورده را نمي پسندند! وي که متاهل و پدر دو فرزند است با آموزش مسائل جنسي کاملاً موافق است و مي گويد که خود وي و همسرش هيچگاه رابطه جنسي دلپذيري نداشتند چرا که همسر وي رابطه جنسي را صرفاً يک وظيفه تلقي کرده و هيچگاه حاضر به صحبت در اين باره نيست . ايشان ابايي نداشت که بگويد از سال چهارم ازدواج با زنان ديگري رابطه جنسي برقرار مي کند چرا که همسرش نه تنها خود به دنبال لذت بردن از اين رابطه نيست بلکه براي او نيز لذتي به ارمغان نمي آورد.

اما ”شهلا“ که مادر سه فرزند است معتقد است اگر رابطه جنسي وارد عشق شود، عشق معناي خود را از دست مي دهد. وي جمله اي از دکتر شريعتي با اين مضمون که اگر عشق به رختخواب برده شود ديگر عشق نيست را نقل قول به معنا مي کند. وي رابطه جنسي قبل از ازدواج را به هيچ وجه ناپسند نمي داند و خاطرنشان مي سازد که اصل ازدواج را رد مي کند چرا که معتقد است انسان ها نبايد متون ديگته شده را در هم آميزند و براي زندگي کردن با يک همراه، الزاماً با او ازدواج کنند.

”طاهره“ که در آستانه 24 سالگي قرار دارد تنها عشق به خدا را عشقي ناب و حقيقي مي داند و مي گويد: عشق هاي زميني مي توانند زمينه اي براي رسيدن به ذات الهي باشند اما معمولاً اين دسته از عشق ها به بيراهه کشيده مي شوند و هدف غايي را که همانا رسيدن به پروردگار است فراموش مي شود. وي با رابطه جنسي قبل از ازدواج به شدت مخالف است و معتقد است که بخش اعظمي از ”پاکدامني“ به معناي تحت کنترل درآوردن غرايز است. وي مي گويد: بر اين باور نيستم که از رابطه اي که مبناي آن غريزه است بايد لذت برد. اين رابطه اي است که منجر به توليد مثل مي شود، پس لازم است چرا که اگر توليد مثل نباشد نسل بشر منقرض مي شود. طاهره با آموزش مسائل جنسي به دختران و پسران مجرد مخالف است چرا که معتقد است آموزش باعث از بين رفتن قبح اين مسئله در جامعه اسلامي مي شود اما مي گويد خوب است که به زوج هاي جوان در اين باره آموزش داده شود.

اما ”محمدجواد طواف“ مي گويد: بسياري از دختران اعتقاد دارند که فقط با مردي که عاشقش هستند مي توانند رابطه جنسي داشته باشند. به نظر وي اين سخن بدين معناست که اين دختران به جاي لذت بردن از احساسات طبيعي جسم، خود را قانع مي کنند که رابطه جنسي مفهومي بيش دارد. وي متذکر مي شود که اين افراد تنها به دوست داشتن قانع نيستند، قيد ديگري را نيز اضافه مي کنند: ”بايد تنها مرا دوست داشته باشد.“ و مي گويد: ”افرادي که در دوران اوليه زندگي از عشق و محبت بهره مند بوده اند، نيازي به تلاش براي به دست آوردن عشق در رابطه جنسي ندارند.“ طواف معتقد است پايداري يک زندگي چيزي فراتر از قراردادهاي اجتماعي است و رابطه جنسي مي تواند رابطه اي صميمانه و نزديک بين دو نفر که نسبت به يکديگر کشش دارند باشد. وي که در آستانه 31 سالگي قرار دارد نه تنها رابطه جنسي قبل از ازدواج را تابو نمي داند، که آن را امري ضروري مي شمرد. وي آموزش جنسي را امري بسيار ضروري و دليل بسياري از جدايي ها را عدم آگاهي در اين زمينه مي داند. طواف در ادامه مي گويد: زن و مرد هر دو بايد از رابطه جنسي شان لذت ببرند، اگر تنها يکي لذت ببرد، رابطه مکانيکي خواهد شد. وي نه تنها سرکوب ميل جنسي را پاکدامني نمي داند بلکه معتقد است سرکوب اشتباهيست که منجر به بيماري مي شود. او سخنانش را با ذکر اين موضوع که رابطه جنسي، سبب مي شود بسياري از ترس هاي ذهني پشت سر گذاشته شود و انرژي بسياري در انسان آزاد مي شود که فکر و ذهن را بازتر مي کند، به پايان مي برد.

نويسنده وبلاگ آبچينوس با دو پيش فرض به سوالات مطرح شده پاسخ مي دهد. نخست اينکه درباره رابطه دو نفر از جنس مخالف صحبت مي کنيم و دوم اينکه معناي عشق را با حس عاطفي شديد مترادف مي دانيم. وي مي گويد: عشق به جنس مخالف، دوست داشتن به معناي مطلق است. وي بر اين باور است که عشق و رابطه جنسي الزاماً وابسته به هم نيستند اما ناخودآگاه در ارتباط با يکديگر قرار مي گيرند.
آبچينوس تاکيد دارد که عشق هاي فلسفي، خدايي و عارفانه را مدنظر ندارد. وي عشق را لذت روحي و رابطه جنسي را لذت جسمي مي داند که اگر با يکديگر قرار گيرند لذت به اوج تکامل خود خواهد رسيد. وي مي گويد: صحبت درباره مسائل جنسي نبايد تابو باشد. اما خود رابطه جنسي اگر همراه عشق و يا کنترل شده نباشد، ممکن است منجر به بي بندوباري شود، اما اگر عشقي در ميان باشد و جوانب کار در نظر گرفته شود مي تواند بسيار هم پسنديده باشد. وي متذکر مي شود که در ممالک آزاد، براي مواقعي که انسان عشقي به کسي ندارد جهت رفع نيازهاي جسماني وضعيت کنترل شده اي را ايجاد مي کنند. ”آبچينوس“ معتقد است اگر صحبت درباره مسائل جنسي در مملکت ما تابو نبود و اگر آموزش مسائل جنسي رايج بود، گرفتاري هايي چون طلاق تا اين حد گريبانگير جامعه نمي شد و معتقد است که اگر لذت، دوجانبه باشد، دليلي بر خودخواهي مرد لذت برنده است. وي سرکوب را عاملي مي داند که مي تواند منجر به بيماري هاي روحي و جسمي شود و خاطر نشان مي سازد که اغلب افرادي که دست به سرکوب تمايلات جسماني خود مي زنند، در آخر با روش هايي همچون خودارضايي از زير فشار اين سرکوب خارج مي شوند.

ويولت اما تعريف خاصي از عشق ندارد. و بر اين باور است که عشق احساسي آني است که ممکن است با موارد ديگري درهم آميخته و يا حتي اشتباه گرفته شود. وي آموزش مسائل جنسي را بسيار موثر مي داند و معتقد است بهتر است دو نفري که عاشق يکديگر هستند، احساس شان را با نزديکي فيزيکي نيز به يکديگر نشان دهند. ويولت که سي و يک سال سن دارد، خود تجربه جنسي داشته است و مي گويد که به هيچ وجه ضوابط مردسالارانه بر اين رابطه حکم فرما نبوده است و سخنانش را با ذکر اين موضوع که سرکوب ميل جنسي به معناي پاکدامني نيست به پايان مي برد.

”مريم. ه“ مي گويد: احساس نياز انسان ها به يکديگر، ايجاد وابستگي شديدي مي کند که اين وابستگي همان عشق است و معتقد است که عشق و رابطه جنسي با يکديگر معنا پيدا مي کنند. وي که خود تجربه جنسي داشته است مي گويد که ضوابط مردسالارانه تا حدي بر اين رابطه حکم فرما بوده است. ”مريم“ مي گويد: قبول دارم که بايد تمام نيازهايمان تحت کنترل باشد، اما با سرکوب ميل جنسي مخالفم.

”کاظم“ که 37 سال سن دارد نظراتي متفاوت در اين زمينه ها دارد. وي عشق را فداکاري بي هيچ توقع و چشمداشتي مي داند و مي گويد: عشق و رابطه جنسي وابسته به هم هستند. وي سرکوب ميل جنسي را براي زنان و دختران واجب مي داند، اما معتقد است که سرکوب آن براي مردان و پسران غير ممکن و ناصواب است و باعث ايجاد عقده هاي روحي مي شود! ”کاظم“ آموزش جنسي به پسران و مردان را لازم مي داند اما لزومي نمي بيند که به زنان و دختران نيز در اين زمينه آموزشي داده شود! رابطه جنسي وي با همسرش رابطه اي صرفاً يک طرفه است و ايشان اعتقاد دارد زني که به دنبال لذت بردن از رابطه جنسي است و در اين زمينه از شوهرش درخواست هايي دارد زن نجيبي نيست يا به قول خود وي ”سروگوشش مي جنبد و يک جاي کارش مي شنگد.“!

برگزاري اين سيمنار آنلاين مي تواند گامي موثر در بررسي و تبيين اين موضوعات باشد چرا که تا کنون در حيطه هايي چون عشق و رابطه جنسي کار چنداني صورت نگرفته است.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com