آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

تاب اینترنت ندارد این خبیث       هادی خرسندی

تاب اینترنت ندارد این خبیث / چون که می‏ترسد ز اینترنت‏نویس
خوش ندارد این که مشت‏اش واشود / توی این وبلاگ‏ها افشا شود
این مونیتور صفحه‏ی اعمال اوست / «موش» هم عینیتی از حال اوست
با خبر باشید، یارو انتقام .... / می‏کشد از هرچه «دات» و هرچه «کام»
خون به چشم و فکر بد دارد به سر / می‏دهد زجر پدر جای پسر
لال می‏خواهد همه اهل خرد / فاش می‏گوید خرد "باید بِرَد"
گیرد از وبلاگ داران حال‏ها / تا شود وبلاگ‏ها، وبلال‏ها
زان‏طرف فیلترنهد بر سایت من / پا گذارد بر «هیومن‏رایت» من
می‏رسد ای- ‏میل از ایران مرا / کای فلان ممنوع شد «هادی سرا»!
گو ز ما اکنون بر آن سانسورچی / رذل رهبرچی، رئیس‏جمهورچی:
فیلترت اما علاج کار نیست / ای عمو! سایت است این، سیگار نیست!
**
عاقبت آزادی حرف و بیان / این‏چنین شد در میان ما عیان!
گوشه‏ی سلول بنشین پشت و رو / "هر چه می‏خواهد دل تنگت بگو"
گو ز ما بر عامل سانسور و بند / گریه نزدیکست، پس حالا بخند
پیش ازین هم ما اسیری دیده‏ایم / شاه با تیمسار نصیری دیده‏ایم

منبع: يادداشت های(بعضی) روزانه هادی خرسندی

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com