آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

یار ارادانی من      ابراهیم نبوی

 در همین راستا ما فکر کردیم این سرود یاردبستانی خیلی برای احمدی نژاد مناسب است، این ترانه را بر همان وزن سروده ام، لطفا کسانی که صدای خوبی دارند، این سرود را بخوانند و برایم بفرستند تا سریعا روی اینترنت بگذاریم، اگر هم خودشان موسیقی را گذاشتند که چه بهتر، فایل های صوتی را به ای میل خصوصی من بفرستید:molanahafez@yahoo.com
این سرود از زبان مهدی چمران برای احمدی نژاد خوانده شده است.

یار ارادانی من، با من و همراه منی
چوب و چماق خوب می زنی، عشق من و ماه منی
دک شده سردار قالیباف، از توی لیست علما
مصباح یزدی و بسیج، رای اش رو می ده به شما
جنتی هم با ما می آد، با همه اون کلکهاش
مجتبی هم یار ماهاست، بچه هه می ره به باباش

حالا دیگه ما می تونیم خشتکا رو پاره کنیم
آقا اگه با ما باشه، ملتو بیچاره کنیم
رای می گیریم، رای می خریم، صندوق ها رو وا می کنیم
تا می تونیم رای می ریزیم، اسم تو رو جا می کنیم

یار ارادانی من، با من و همراه منی
چوب و چماق خوب می زنی، عشق من و ماه منی
دک شده سردار قالیباف، از توی لیست علما
مصباح یزدی و بسیج، رای اش رو می ده به شما

حالا دیگه ما می تونیم پرده ها رو وابکنیم
زنها سوا، مردها سوا، ملتو آواره کنیم
جوش می آریم، ذوب می کنیم، نوکر آقا می کنیم
چفیه ها رو در می آریم، چادر رو برپا می کنیم
یار ارادانی من، با من و همراه منی
چوب و چماق خوب می زنی، عشق من و ماه منی
دک شده سردار قالیباف، از توی لیست علما
مصباح یزدی و بسیج، رای اش رو می ده به شما

توضیح: ارادان روستای محل تولد احمدی نژاد است

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون     |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون     |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون: kanun@andischeh.com